ГоловнаРеєстраціяВхід Наш енергоефективний дім                  Translate into English Вівторок, 13.11.2018, 00:29
  Про проект ЕФЕС ЖКГ Вітаю Вас Гість | RSS

 
 

Проект "ЕфЕс ЖКГ".

"Ефективне енергоспоживання в житлово-комунальному господарстві".

Передумови започаткування проекту.

Передумовами, що спонукали нас до започаткування проекту стали наступні проблемні ситуації, що склались в царині енергоефективності ЖКГ на даний час.

ПРОБЛЕМА 1.

     Через подальше стрімке подорожчання енергоресурсів існує нагальна потреба в якнайшвидшому комплексному впровадженні засобів енергоефективності в комунальну сфері міст: починаючи з процесів генерації теплової чи інших видів енергії і закінчуючи кінцевими споживачами енергоресурсів.
     Але результативність заходів з підвищення енергоефективності ЖКГ, незважаючи на цілу низку програм, є надзвичайно низькою і ці заходи реалізуються фрагментарно та стосується переважно зовнішніх, по відношенню до пунктів споживання, елементів та мереж систем енергопостачання.
    
ПРОБЛЕМА 2.
      Більшість керівників органів місцевого самоврядування мають, або демонструють переконання в невідворотності інвестиційного шляху вирішення проблеми радикального скорочення енергоспоживання в ЖКГ міст.
     Але вони не бачать чи не хочуть бачити можливостей залучення інвестицій і орієнтуються на такі джерела коштів як бюджет та підвищення тарифів.

ПРОБЛЕМА 3.
      Існують інвестори, які готові вкладати кошти в проекти з підвищення енергоефективності ЖКГ.
     Але не роблять цього, через те, що за наявних умов не вбачають в цьому відповідного економічного зиску.

ПРОБЛЕМА 4.
      Існує розуміння мешканцями багатоквартирних будинків необхідності підвищення енергоефективності житла, поліпшення якості та зменшення вартості послуг комунального енергопостачання.
     Але відсутня готовність і розуміння того, що вирішення цих питань потрібно брати до власних рук, а також відсутнє бачення перспектив та механізмів вирішення проблеми енергоефективності власними силами.

ПРОБЛЕМА 5.
      На ринку існує достатня кількість виробників та дистриб'юторів, які готові постачати засоби підвищення енергоефективності (обладнання, матеріали, контрольно-вимірювальні пристрої тощо) та альтернативні джерела енергії для житлово-комунального сектору.
     Але наразі відсутній адекватний ситуації платоспроможний попит з боку потенційних споживачів таких засобів - органів місцевого самоврядування і, насамперед, власників квартир багатоквартирних будинків та їх об'єднань.


На противагу твердженням офіційних джерел наш аналіз ситуації, що склалась в царині енергозбереження в Україні, показав, що насправді, незважаючи на цілий ряд різноманітних програм, ухвалених за останні 20 років, енергомісткість ВВП (в грошовому обчисленні) за останні роки значно зросла.

     Ми запропонували критерії, котрим, на наш погляд мають відповідати організаційно-економічні та технічні рішення щодо енергозбереження в житлово-комунальній сфері. Також ми спробували продемонструвати, що головною причиною незадовільної роботи в царині енергоефективності ЖКГ є відсутність комплексності в Комплексній державній програмі енергозбереження. В першу чергу це стосувалось житлово-комунальної сфери.

     Структурно-функціональний аналіз систем комунального тепло-, водо-, газо- та електропостачання привів нас до висновку, що програми реалiзацiï заходiв енергозбереження мають грунтуватись на науково-обгрунтованих органiзацiйно-управлiнських моделях ефективного енергоспоживання житлово-комунальної сфери міст, які будуть враховувати особливості функціонування систем комунального енергоспоживання міст і розроблятись для кожного міста окремо. Концепцію такої моделі ми розробили.

Протягом кількох років ми (вимушено) провели своєрідний експеримент - пропонували розробку такої моделі різним політичним силам, конкретним народним депутатам, керівникам органів місцевого самоврядування.

І не отримали жодної відповіді.

Сьогодні ситуація в царині енергоефективності ЖКГ, з нашого погляду, виглядає наступним чином.

  1. Певна частина керівників органів місцевого самоврядування визнають, або, щонайменше, декларують необхідність якнайшвидшого залучення інвестиційних коштів для покращання стану комунальної енергетичної інфраструктури та кардинального підвищення її енергоефективності. Однак не бачать, або не хочуть бачити шляхів залучення масштабних інвестицій і тому орієнтуються на використання обмежених бюджетних ресурсів.
  2. Через недостатність бюджетних коштів впровадження засобів енергоефективності в комунальну інфраструктуру міст відбувається точково або фрагментарно. Економічний зиск від такого впровадження не завжди очевидний, або нівелюється втратами на суміжних ділянках, а в деяких випадках викликає сумніви щодо його тривалості. Практично відсутні випадки впровадження в комунальну інфраструктуру нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії (сонячної, вітрової тощо), актуальність яких щоденно зростає. Фрагментарність впровадження різко зменшує рентабельність інновацій та робить практично неможливим залучення вагомих інвестиційних ресурсів.
  3. Внаслідок цього в умовах подальшої руйнації комунальної інфраструктури комунальники змушені для підтримання рентабельності енергопостачальних підприємств підвищувати тарифи на їх послуги, що не можна визнати оптимальним з точки зору інтересів держави та справедливим з точки зору споживачів послуг. Якщо взяти до уваги інші способи, до яких вдаються ресурсопостачальні комунальні підприємства задля підтримання рентабельності, то є підстави вважати, що відбувається прихована "війна" комунальників з населенням.
  4. В умовах цієї "війни" на боці населення періодично (при черговому підвищенні тарифів) виступають громадські організації, представники опозиційних (в даному місті на даний час) партій, незаангажовані ЗМІ. Зазвичай вони вимагають встановлення "обгрунтованих" тарифів на послуги комунальних експлуатаційних та ресурсопостачальних підприємств. Якщо в першому випадку певний сенс в таких вимогах є, то в другому випадку це, на нашу думку, - даремна справа і по суті є усвідомленою чи неусвідомленою демагогією з боку будь-яких борців за "обгрунтованість". На додачу треба зауважити, що в різних випадках "обгрунтованість" розуміють діаметрально протилежним чином: опозиційні депутати - як необхідність усунення з тарифів необгрунтованих витрат комунальних підприємств, а провладні - якнайширше врахування в тарифах витрат та втрат комунальників.
  5. Існують чинники, через які така боротьба, в більшості випадків, не може призвести навіть до часткового успіху. Але завжди породжує у значної частини населення марні сподівання на значне зниження тарифів за рахунок усунення звідти тих складових, які містять величезні, абсолютно неприйнятні (виходячи з сучасних енергетичних реалій та здорового глузду) втрати ресурсів.
  6. Сьогодні представниками депутатського корпусу та урядовцями декларується необхiднiсть "модернізації" ЖКГ задля стримування зростання тарифів шляхом створення мешканцями об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх об'єднань, які могли б виступити ефективними замовниками житлово-експлуатаційних послуг.
  7. На наш погляд ці заходи в сучаснiй постановцi найближчим часом мало вплинуть на ефективність енергоспоживання житлово-комунальної сфери. Через те, що сьогодні створення ОСББ розглядається лише як засіб покращання якості житлово-експлуатаційного обслуговування - без врахування тих можливостей, які з'являються у товариств та їх об'єднань в напрямку відчутного підвищення енергоефективності житла. Окрім того органами місцевого самоврядування робота зі створення ОСББ та їх об'єднань фактично не пропагується та не підтримується.
      Розумiючи, що створення ОСББ досить складний процес, а органiзацiя ïх функцiонування потребує значних витрат вiльного часу, при цьому не вбачаючи відчутного зиску від ОСББ (витрати на житлово-експлуатаційне обслуговування забирають не найбільшу частку комунальних витрат сім'ї), громадяни пасивно ставляться до їх створення та продовжують очікувати, сподіваючись, що прийде "хтось" і все в їхніх домах впорядкує.
  8. Однак такі сподівання сьогодні є цілковито марними. Правова ситуація та ментальність місцевих чиновників на сьогодні сформовані таким чином, що вони фактично не вважають своїм обов'язком фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності багатоквартирних будинків, значна або переважна частка квартир в яких знаходиться в приватній власності їх мешканців. Практика пiдтверджує - комунальні підприємства розробляють та впроваджують заходи з ефективного енергоспоживання тільки в межах своєї відповідальності - в пунктах генерації тепла, на трасах тепло- та водогонів тощо, тобто до точок розподілу послуг. Простіше кажучи - поза межами будинків. Будинки ж "очікують" нових хвиль зростання цін на традиційні енергоресурси і, відповідно, тарифів. Щоб знов боротись за "обгрунтованість"?

     З наведеного випливає, що громадян - мешканців багатоквартирних будинків залишили фактично сам на сам з проблемою ефективності енергоспоживання та скорочення витрат на отримання енергоресурсів та енергомістких ресурсів. Тому вони мають полишити сподівання на представників влади і брати справу скорочення своїх витрат на житлово-комунальні енергоресурси до своїх рук. За умов що склались єдино можливим шляхом до скорочення платежів за комунальні енергоресурси ми бачимо створення ОСББ та їх об'єднань в першу чергу задля організаціï впровадження засобів ефективного енергоспоживання в межах таких утворень.

     Але для цього потрібна певна структура, яка буде допомагати громадянам в цій справі - своєрідний "колективний агітатор" та "колективний організатор". Такою структурою може стати громадський проект "ЕфЕс ЖКГ Україна" -- "ЕФЕКТИВНЕ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ МІСТ УКРАЇНИ", про започаткування якого ми оголошуємо і до участі в якому запрошуємо активних громадян, викладачів та студентів навчальних закладів, молодих науковців, юристів, зацікавлених представників бізнесу, місцеві ЗМІ, тощо.

Мета проекту.

Створення в обласних центрах та крупних містах осередків ефективного енергоспоживання у вигляді окремих багатоквартирних будинків, та/або басейнів ефективного енергоспоживання з груп сусідніх будинків в межах мікрорайонів, з цілих мікрорайонів, де буде забезпечено кратне скорочення об'ємів енергоспоживання на житлово-комунальні потреби.

Техніко-технологічне підгрунтя проекту.

Першочергове застосування відновлювальних та нетрадиційних (сонячної та вітрової) джерел енергії, а також комплексне застосування сучасних засобів (обладнання, матеріалів, приладів тощо) максимального скорочення втрат і витрат енергії при генерації тепла, транспортуванні та споживанні енергомістких ресурсів, енергії та води.

Методологічне підгрунтя проекту.

Науково-обгрунтована організаційно-управлінська трансформаційна модель ефективного енергоспоживання житлово-комунальної сфери міст, концепція якої розроблена фахівцями малого науково-дослідного підприємства "НІКА".

Інформаційне забезпечення проекту.

Створення спеціальних засобів комунікації (електронних, як даний сайт та друкованих) для роз'яснення та пропаганди можливостей кардинального скорочення витрат на житлово-комунальні потреби в умовах ОСББ та їх об'єднань, надання громадянам консультативної допомоги в правовій царині, аналіз та цілеспрямоване поширення інформації про відновлювальні джерела енергії та засоби ефективного енергоспоживання, про позитивний досвід самоорганізації громадян в царині енергоефективності ЖКГ.

Організаційне підгрунтя проекту.

Залучення соціально-активних громадян (в першу чергу молодих науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів), громадських організацій до роботи зі створення ОСББ та їх об'єднань. Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та їх об'єднань.

Механізм досягнення мети.

Узгоджена діяльність учасників проекту з розробки та впровадження трансформаційної моделі ефективного енергоспоживання в конкретних містах України.

 
 
Форма входу

Новини/Статті
Україна: криза [28]
Крим: хроніка окупації [2]
Донеччина [13]
Світ [11]
Енергоефективність [8]
ЖКГ [10]
ВИБОРИ 2012 в Україні [9]
До Євро-2012 [1]
ГАРЯЧІ. Вибори в Росії 4 грудня 2011 [12]

Погодуй рибок

Пошук

Календар
«  Листопад 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Наше опитування
На Вашому будинку водомір холодної води. Ваша платежі:
Всього відповідей: 11

Друзі сайту
Copy Centre RICOH
Сайт для освітян
Сайт ТВ-каналу ТВі

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

Copyright МНДіКП "НІКА" © 2018